Miasto (bliskiej) przyszłość to miejsce, w którym pojazdy elektryczne i autonomiczne są codziennością, a świat cyfrowych technologii, produktów i usług przenika się z rytmem dnia jego mieszkańców. To miejsce zrównoważonych i świadomych wyborów transportowych.
Celem Konkursu jest poszukiwanie nowych pomysłów na poruszanie się w przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem idei mobilności zrównoważonej, elektromobilności i integracji transportu dzięki wsparciu rozwiązań cyfrowych. Także biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed rozwojem miast związanych m.in. ze zdrowiem publicznym, zmianami klimatycznymi czy dostępnością dla osób niesamodzielnych.
W roku 2019 tematem przewodnim Konkursu jest zagadnienie uzupełnienia transportu publicznego o system przewozu małych grup na żądanie. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu miejsca przesiadkowego z/do transportu publicznego, roweru lub innego środka transportu osobistego do/z ekologicznego pojazdu wieloosobowego Renault EZ-GO. Projekt musi być zgodny z trendami wyznaczającymi obecnie kierunki rozwoju usług mobilnych.
Konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do uczestników indywidualnych oraz grup uczestników zainteresowanych ochroną środowiska, rozwojem urbanistyki, mobilności zrównoważonej, motoryzacji i architektury, w szczególności do architektów, projektantów, aktywistów i badaczy miejskich, studentów wydziałów twórczych oraz studiów miejskich, jednak posiadanie doświadczenia w tych obszarach nie jest warunkiem obligatoryjnym udziału w Konkursie. Udział w Konkursie ma charakter nieodpłatny.

W KONKURSIE ZOSTANĄ PRZYZNANE TRZY NAGRODY PIENIĘŻNE
PIERWSZA NAGRODA 20.000 zł, DRUGA 10.000 zł I TRZECIA 5.000 zł

Jury Konkursu_

W skład Komisji Konkursowej (Jury Konkursu) wchodzą następujący eksperci:

Harmonogram Konkursu_

Rozpoczęcie
Konkursu

22 stycznia 2019

Warsztaty
projektowe

22 lutego 2019

Termin oddania prac

15 maja 2019

Gala i ogłoszenie wyników

czerwiec 2019