Q

Czy w ramach filmu, który mam nagrać do zgłoszenia konkursowego mogę utrwalić mój głos?

A

Niestety nie. Zgodnie z § 4 ust. 8 Regulaminu Konkursu: "Prace konkursowe nie mogą zawierać danych (np. imion, nazwisk, pseudonimów, podpisów, całych wizerunków lub ich części, materiałów graficznych i innych), które pozwoliłyby na zidentyfikowanie Uczestnika lub członka Zespołu”, tym samym cały wizerunek Uczestników, jak i poszczególne jego elementy (np. ręka, dłoń, noga) nie mogą zostać utrwalone na materiale filmowym. Wizerunek, co do zasady to wszystkie elementy po jakich można rozpoznać danego człowieka. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa takim elementem jest również głos. Głos jest cechą charakterystyczną dla każdego człowieka, a w ramach tego Konkursu bardzo dbamy o to, aby zapobiec zidentyfikowaniu Uczestnika przez Komisję Konkursową przy ocenianiu prac. Dlatego też głos Uczestnika nie może zostać utrwalony na nagraniu.

Q

Jak poprawnie wgrać pliki na serwer ftp?

A

Aby poprawnie wgrać pliki na serwer proponujemy użyć klienta ftp, takiego jak FileZilla /link do bezpłatnego programu/

Q

Kto może brać udział w Konkursie a kto w warsztatach? Czy muszę brać udział w warsztatach aby wziąć udział w Konkursie?

A

Warsztaty adresowane są do zarejestrowanych uczestników Konkursu. Osoba zgłaszająca się do udziału w warsztatach musi być już wcześniej zgłoszenia jako uczestnik konkursu (zadeklarować wolę przygotowania i oddania pracy konkursowej). Udział w warsztatach nie jest jednak warunkiem koniecznym do tego, aby wziąć udział w Konkursie i by w sposób ważny dokonać zgłoszenia pracy konkursowej. Warsztaty kierowane są chętnych uczestników i mają stanowić dla nich inspirację.

Q

Czy projektowane miejsce przesiadkowe ma obsługiwać wszystkie koncepcyjne pojazdy przyszłości z grupy #drivethefuture (Renault SYMBIOZ, Renault EZ-GO, Renault EZ-ULTIMO, Renault EZ-PRO?)

A

Nie, projektowane miejsce przesiadkowe nie musi obsługiwać wszystkich koncepcyjnych pojazdów przyszłości z grupy #drivethefuture. Warunkiem udziału w Konkursie jest stworzenie miejsca przesiadkowego do/z ekologicznego pojazdu wieloosobowego Renault EZ-GO.

Q

Czy mieszkając obecnie poza granicami Polski mogę wziąć udział w Konkursie?

A

Tak, konkurs jest prowadzony na terenie Polski, w języku polskim, ale jest kierowany do wszystkich. Podatki od nagród będą odprowadzone w Polsce. Zwracamy natomiast uwagę, że dla finalistów Konkursu udział w gali zamykającej ten Konkurs, (która odbędzie się w Warszawie), zgodnie z Regulaminem, jest obowiązkowy!

Q

Jaki ślad węglowy ma pojazd EZ-GO, ile zużywa kW/100km?

A

Ekologiczny pojazd wieloosobowy Renault EZ-GO jest samochodem koncepcyjnym, którego dokładne parametry poznamy po fazie wykonawczej. W pracy konkursowej można przyjąć własne założenia i je opisać.

Q

Prowadzę działalność gospodarczą – czy mogę wziąć udział w konkursie? Jestem członkiem Fundacji X – czy mogę wziąć udział w konkursie?

A

Tak, jako osoba fizyczna, przystępująca indywidualnie do Konkursu lub jako członek zespołu autorskiego.

Q

Nie jestem architektem, nie mam doświadczenia w zakresie urbanistyki. Czy mogę wziąć udział w Konkursie?

A

Tak – Konkurs skierowany jest także do osób, które nie są profesjonalistami z dziedziny urbanistyki, architektury, zrównoważonej mobilności.