Lepsze życie w miastach dzięki samochodom elektrycznym

Lepsze życie w miastach dzięki samochodom elektrycznym

  • Czy rozwój transportu w miastach musi wiązać się z zanieczyszczeniem powietrza i hałasem? Nie, jeśli wykorzystywane będą pojazdy elektryczne. Dzięki cichej pracy silnika i zerowej emisji spalin mają szansę zmienić jakość życia mieszkańców miast na lepsze. Badanie opinii przeprowadzone na zlecenie Renault Polska przez Kantar TNS wykazało, że już blisko co trzeci z mieszkańców polskich ośrodków miejskich wśród najważniejszych działań miast na rzecz transportu zrównoważonego wskazuje rozwój infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych.
  • Zaprojektowanie miejsca przesiadkowego z infrastrukturą dla elektrycznego pojazdu autonomicznego Renault EZ-GO jest zadaniem uczestników konkursu „Renault Easy City. Design the Future”. Na przesyłanie zgłoszeń mają czas do 15 maja 2019 r.
Mieszkańcy rozrastających się miast potrzebują efektywnych sposobów przemieszczania się po swoich miejscowościach. Jednocześnie dla zdrowia ludzi i poprawy stanu środowiska naturalnego ogromne znaczenie ma podział modalny, który pokazuje, jaki procent podróży odbywa się za pomocą poszczególnych środków transportu. Oczywiście, im większy jest udział pojazdów ekologicznych, tym lepiej. Na większe odległości trudno przemieszczać się pieszo czy rowerem, dlatego intensywnie rozwija się elektromobilność. W badaniu opinii przeprowadzonym na zlecenie Renault Polska przez Kantar TNS 31% mieszkańców polskich miast wśród najważniejszych działań na rzecz transportu zrównoważonego wskazało budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Samochody elektryczne pomogą w walce z zanieczyszczeniem powietrza

Polskie miasta zmagają się z problemem groźnego dla zdrowia poziomu zanieczyszczenia powietrza. Choć kluczowa w walce ze smogiem jest likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, nie bez znaczenia jest również transport. Dostrzegają to ankietowani mieszkańcy miast, którzy uznali, że brak emisji spalin jest największą zaletą samochodów elektrycznych – tego zdania było aż 72% badanych.
Samochody elektryczne mogą także pomóc w walce z globalnym ociepleniem. Z analizy cyklu życia pojazdów elektrycznych wynika, że nawet w przypadku gospodarek opartych na zasilaniu energią pochodzącą ze spalania węgla emitują one mniej gazów cieplarnianych niż pojazd z silnikiem diesla.

Ciche ulice

Zwłaszcza w dużych miastach problemem jest również jest zanieczyszczenie hałasem. Szacuje się, że około 20% ludności Unii Europejskiej jest narażone na poziom hałasu uznawany za niedopuszczalny. Długotrwałe narażenie na hałas negatywnie wpływa na jakość życia, może prowadzić do większego poziomu stresu i zaburzeń snu, a także mieć niekorzystne skutki dla zdrowia, m.in. układu krążenia.
Na zbyt duże natężenie hałasu w miastach zwraca uwagę wielu mieszkańców – cichą pracę silnika elektrycznego jako największą zaletę pojazdów elektrycznych wskazało 9% badanych.

Lepsza jakość życia kierowców

Samochody elektryczne mogą pozytywnie wpływać nie tylko na zdrowie mieszkańców miast, ale też na jakość życia. Wśród ankietowanych 11% wskazało, że według nich największą zaletą takich pojazdów są niższe koszty ich użytkowania. Oszczędzając pieniądze na paliwie, kierowcy mogą zaspokoić inne potrzeby i realizować swoje plany. Dla 4% osób najbardziej liczy się zaś komfort jazdy. Podczas prowadzenia samochodu elektrycznego nie ma konieczności zmiany biegów, a jazda jest bardzo płynna.

Renault EZ-GO

Być może w przyszłości prowadzenie auta nie będzie jednak konieczne. Koncepcyjne Renault EZ-GO to pierwszy współdzielony pojazd autonomiczny o napędzie elektrycznym zaprojektowany do indywidualnego przewozu lub transportu małych grup. Umożliwia on wyruszenie w drogę ze stacji wynajmu lub z miejsca zgeolokalizowanego przez aplikację. Dzięki temu zachowuje wszystkie zalety aut elektrycznych, ale dodatkowo pozwala kierowcy na odpoczynek w czasie jazdy, a także może być wykorzystywany przez osoby, które nie potrafią prowadzić samochodu.
EZ-GO jest alternatywą dla prywatnych samochodów oraz dla zbiorowego transportu publicznego, metra lub autobusu, ponieważ łączy w sobie elastyczność i komfort transportu indywidualnego ze skutecznością i bezpieczeństwem transportu publicznego.
Komunikat do pobania
grafiki do pobrania